Sunday, 24/10/2021 - 19:17|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 39 năm thành lập ngày Nhà giáo việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA MAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID 19.

Căn cứ công văn số 3969/BGDĐT-GDTH của Bộ giáo dục và đào tạo và công văn 405/GDĐT của Phòng giáo dục thành phố Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid 19. Trường Tiểu học Đa Mai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trong điều kiện dịch bệnh Covid 19.

Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục phổ thông Tiểu học trong điều điện dịch bệnh COVID 19. Các nội dung trong kế hoạch đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Đ/C Lê Quang Hiển - Hiệu trưởng nhà trường triển khai các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch.

Tích hợp một số nội dung thành chủ đề dạy học lớp 1, 2
Đối với lớp 1, lớp 2,  nhà trường thực hiện nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa; từ đó xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt. Trường ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc. Việc sắp xếp các chủ đề học tập cần thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh. 
Nhà trường căn cứ vào “Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với lớp 1, lớp 2” của Bộ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả. Hướng dẫn này, ngoài nêu rõ những nội dung giáo viên cần tập trung dạy học, nội dung tích hợp, còn yêu cầu tinh giản những bài tập khó cũng như bài tập yêu cầu kỹ năng tổng hợp.
Ở môn Tiếng Việt 1, giáo viên được phép căn cứ vào trình độ học sinh để chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học sao cho đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của môn học một cách chắn chắn và không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2. Ở một số môn học khác, trong một vài chủ đề học tập, giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em thực hành yêu cầu cần đạt. Thầy cô được linh hoạt thay đổi kế hoạch để tổ chức dạy học một số chủ đề tại nhà trường.

Học sinh lớp 1B Trường Tiểu học Đa Mai miệt mài, hăng say với những giờ học trực tuyến.

Tinh giản mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng lớp 3, 4, 5
Đối với lớp 3, 4, 5, nhà trường tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là khi địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Kế hoạch dạy học giúp giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giản mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với từng môn học; tinh giản nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kỹ năng ở từng lớp; tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.
Căn cứ vào “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5”,  nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả. Trong hướng dẫn, nhiều nội dung bài học đã được giảm yêu cầu cần đạt, giảm bài tập, ghép thành chủ đề, cho phép giáo viên lựa chọn một trong số các nội dung tương đương để dạy học hoặc yêu cầu học sinh tự học ở nhà…

Buổi học đầu tiên của các bạn học sinh trong điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa nội dung trong Kế hoạch. Trong đó tập trung dạy học kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và không kiểm tra đánh giá các nội dung yêu cầu đã được tinh giản, các bài không dạy hoặc chuyển thành bài đọc thêm, tự học;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân công và đúng tiến độ.

- Tổ chức dạy học theo tình huống phải kích hoạt nội dung dạy học để ứng phó với dịch Covid-19 cho học sinh.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, tăng cường bổ sung thiết bị thông minh trong dạy và học.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo nhà trường, theo tổ chuyên môn nhằm trao đổi kinh nghiệm, thảo luận phương pháp dạy học, nghiên cứu nội dung chương trình Giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3 theo hình thức trực tuyến…

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 – 2022 trong điều kiện dịch covid – 19 của trường Tiểu học Đa Mai. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc Nhà trường có thể xem xét, chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

                                                                                                                   Ngô Thị Nguyệt Ánh - GV

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 490
Hôm qua : 206
Tháng 10 : 3.020
Năm 2021 : 23.390