Monday, 21/09/2020 - 22:30|
Nhiệt liệt chào mừng độc giả đến cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Đa Mai

Tiết học mĩ thuật Đan Mạch của cô và trò lớp 1C

Học sinh hoạt động hăng say và sôi nổi trong giờ học.