Thứ sáu, 16/04/2021 - 00:03|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 30/4 và 1/5.

Tiết học mĩ thuật Đan Mạch của cô và trò lớp 1C

Học sinh hoạt động hăng say và sôi nổi trong giờ học.