Sunday, 24/10/2021 - 21:00|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 39 năm thành lập ngày Nhà giáo việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

Thầy và trò trường Tiểu học Đa Mai đẩy mạnh công tác dạy và học trực tuyến trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán và nghỉ phòng chống dịch Covid.

Thực hiện công văn số 67/GDĐT ngày 16/2/2021 của Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Giang, học sinh các cấp học tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2/2021 để phòng chống dịch covid. Nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ dài, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đa Mai đã có kế hoạch chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối lớp tăng cường, đẩy mạnh công tác dạy và học trực tuyến. 


Tác giả: Nguyễn Thị Thu